Zaujímavosti o stolárstve, výrobe nábytku, schodov a altánov

Logo stavebníkStolárska práca spočíva v spájaní dreva

 

StolárstvoModerné stolárstvo je kompiláciou toho najlepšieho z histórie spracovávania dreva s najmodernejšími poznatkami, technológiami a praktickými metódami drevovýroby. Veľký dôraz sa kladie aj na dizajn, kde v súčasnosti okrem návratu vidieckeho štýlu kraľujú moderné prvky, dokonca modely, vyzerajúce, ako z budúcnosti. Toto všetko je možné vďaka rozvinutým technológiám, ale aj zručnosti majstrov a pracovníkov v stolárstve.

 

Stolárstvo je nedeliteľnou súčasťou spracovávania dreva. V našich končinách sa vznik stolárstva stal súčasťou historických premien stredoveku a vyústením potreby vytvoriť skupinu remeselníkov, odlišných od tesárov, ktorých úlohou bolo vyrovnať sa s vnútorným pohybom dreva vďaka zmenám vlhkosti a vytvárať tak z neho konštrukcie a výrobky využívané v nábytkárskej výrobe.

Pôvodný zmysel stolárstva je len vzdialene príbuzný dielu tesárov. Bol to akýsi medzistupeň medzi tesárstvom a nábytkárstvom. Už v stredoveku vyvinuli remeselníci rámové a panelové konštrukcie z dreva, vďaka ktorým sa mohli vyrábať zložitejšie modely nábytku a obkladať izby drevom bez budúcich deformácií. Výroba kvalitných výrobkov z dreva priniesla stolárom tiež možnosť začať s nimi obchodovať, čo bola v tom čase jedinečná  možnosť stať sa finančne nezávislými a navyše vybaviť svoje stolárske dielne strojmi na opracovanie dreva. Aj tento moment bol rozhodujúci k úplnému osamostatneniu stolárstva od tesárstva. Stolári totiž zvyčajne pracujú v dielni na neprenosných strojoch, kým tesári vo veľkom množstve prípadov tvoria svoje produkty priamo na mieste.  Koncom 18. storočia už boli hranice medzi stolármi, tesármi a nábytkármi určené oveľa zreteľnejšie. Aj napriek tomu, že všetky tieto remeslá mali za úlohu spracovávať drevo a drevnú hmotu, kvalitní remeselníci museli mať rozličné učňovské vzdelanie. V podstate by sa dalo povedať, že je tomu tak doteraz, aj keď každý odborník musí mať množstvo znalostí zo všetkých drevospracujúcich odborov.


Ak si chcete nechať vyrobiť nové schody alebo nábytok na mieru či iný stolársky výrobok, prezrite si zoznam stolárstiev vo vašom okolí v Katalógu stavebných firiem na špecializovanom portáli pre stavebníctvo, v kategórii Interiér. Cez jeho stránky môžete v systéme Stavebné firmy dopyt poslať žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky hneď viacerým firmám naraz.
 

stolársvto, spájanie drevaStolárstvo je v podstate proces, pri ktorom sa spájajú dohromady časti dreva na výrobu zložitejších predmetov. Spoje môžu byť pomocou čisto drevených prvkov, no v súčasnosti je  potrebné používať viaceré  spojovacie materiály (skrutky, lepidlo, viazanie...). Vlastnosti drevených spojov – pevnosť, pružnosť, húževnatosť, vzhľad a iné sa totiž odvíjajú práve od vlastností spojov.  V stolárstve je tak nutné používať rôzne techniky podľa rôznych požiadaviek a to nielen na spájanie, ale aj opracovanie, sušenie či iné úpravy dreva.

Stolárstvo zahŕňa v najväčšej miere výrobu predmetov z dreva, akými sú napríklad vnútorné a vonkajšie dvere, okná, schody, podlahové prvky, lišty, regály, ale aj voľne stojace  skrine, vstavané skrine  a podobne. Samotná výroba zahŕňa okrem rôznych druhov stolárskych techník (čapovanie, glejenie a pod.)  aj výzdobné techniky(dyhovanie, intarziu, rezbu i maľbu).

Viacej článkov o schodoch či nábytku na mieru nájdete v Články o interiéry a nábytku

Foto: gossjoinery.co.uk